Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dung dịch chất nào sau đây (có cùng nồng độ) dẫn điện tốt nh

Dung dịch chất nào sau đây (có cùng nồng độ) dẫn điện tốt nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch chất nào sau đây (có cùng nồng độ) dẫn điện tốt nhất ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nếu cùng nồng độ , phân tử nào tạo ( số ion).(điện tích) nhiều nhất thì dẫn điện tốt nhất

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn