Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch chất nào sau đây vừa hòa tan được Cu(OH)<sub>2</su

Dung dịch chất nào sau đây vừa hòa tan được Cu(OH)<sub>2</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch chất nào sau đây vừa hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh, vừa tham gia phản ứng tráng bạc ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Fructozo có nhiều nhóm Oh kề nhau => hòa tan Cu(OH)2

Và trong môi trường kiềm (NH3) có thể chuyển hóa thành Glucozo có nhóm CHO phản ứng tráng bạc

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn