Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch chất X không là đổi màu quì tím ; dung dịch chất Y

Dung dịch chất X không là đổi màu quì tím ; dung dịch chất Y

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch chất X không là đổi màu quì tím ; dung dịch chất Y làm quì tím hóa xanh .Trộn lẫn 2 dung dịch trên thu được kết tủa , X và Y tương ứng là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Do dung dịch Y làm quì tím hóa xanh , mà chỉ có Na2CO3 làm quì hóa xanh trong 4 đáp án của chất Y

=>  chỉ có B thỏa mãn điều kiện này

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn