Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch chứa 3 gam glucôzơ và 3,42 gam saccarozơ khi tác d

Dung dịch chứa 3 gam glucôzơ và 3,42 gam saccarozơ khi tác d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch chứa 3 gam glucôzơ và 3,42 gam saccarozơ khi tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 sẽ được bao nhiêu gam bạc?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Có nGlu = 1/60 mol . Do chỉ có Glucose phản ứng tráng bạc

=> nAg = 2nGlu = 1/30 mol

=> mAg= 3,6g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn