Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch Fe2(SO4)3  không

Dung dịch Fe2(SO4)3  không

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch Fe2(SO4)3  không phản ứng với chất nào sau đây  ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A. Fe2(SO4)3  + 6NaOH  → 2Fe(OH)3↓ nâu đỏ  + 3Na2SO4

B. Fe2(SO4)3  + Ag: không xảy ra (vì không tuân theo quy tắc α).

C. Fe2(SO4)3  + 3BaCl2   → 3BaSO4↓ trng  + 2FeCl3

D. Fe2(SO4)3  + Fe  → 3FeSO4

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn