Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch FeCl2 tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kế

Dung dịch FeCl2 tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch FeCl2 tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)2?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của muối Fe2+

Giải chi tiết:

FeCl2 + KOH → Fe(OH)2↓ + 2KCl

Chọn D.

Ý kiến của bạn