Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch glucozo và saccarozo đều có tính chất hóa học chun

Dung dịch glucozo và saccarozo đều có tính chất hóa học chun

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch glucozo và saccarozo đều có tính chất hóa học chung là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cả glucozo và saccarozo đều có nhiều nhóm OH kề nhau.

 Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn