Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là  

Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn