Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch lòng trắng trứng phản ứng với Cu(OH)2 t

Dung dịch lòng trắng trứng phản ứng với Cu(OH)2 t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch lòng trắng trứng phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Lòng trắng trứng có thành phần là protein. Khi cho lòng trắng trứng phản ứng với Cu(OH)2 tạo ra phức có màu tím đặc trưng.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn