Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch NaCl bị lẫn NaI. Để làm sạch dung dịch NaCl có thể

Dung dịch NaCl bị lẫn NaI. Để làm sạch dung dịch NaCl có thể

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch NaCl bị lẫn NaI. Để làm sạch dung dịch NaCl có thể dùng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dùng Cl2 sẽ có phản ứng:

            Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

=> sau phản ứng chỉ có NaCl mà không có muối khác. I2 không tan trong nước cũng dễ lọc tách.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn