Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch NaHCO3 trong nước

Dung dịch NaHCO3 trong nước

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch NaHCO3 trong nước


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dung dịch NaHCO3 trong nước cho môi trường kiềm(pH>7).

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn