Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch nào làm xanh quì tím :

Dung dịch nào làm xanh quì tím :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch nào làm xanh quì tím :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các chất có số nhóm NH2 > số nhóm COOH thì là quì tím hóa xanh

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn