Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dung dịch nào sau đây có pH > 7?

Dung dịch nào sau đây có pH > 7?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch nào sau đây có pH > 7?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dung dịch CH3COONa tạo bởi Na là gốc bazo mạnh và CH3COO là gốc axit yếu => pH > 7 

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn