Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi màu?

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi màu?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi màu?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>A

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn