Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch X có chứa AgNO3 và Cu(NO3)<s

Dung dịch X có chứa AgNO3 và Cu(NO3)<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch X có chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ mol . Thêm 1 hỗn hợp gồm 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe vào 100 ml dung dịch X cho tới khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y gồm 3 kim loại . Cho m gam Y vào HCl dư giải phóng 0,07g khí. Nồng độ của 2 muối ban đầu là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án : B.  

Chất rắn Y gồm 3 kim loại => Gồm Ag,Cu,Fe

Khi cho Y + HCl => nH2 = nFe(Y) = 0,035 mol

=> Số mol Fe phản ứng là 0,05 – 0,035 = 0,015 mol

Gọi nồng độ mol 2 muối ban đầu là x M

=> 2nCu2+ + nAg+ = 2nFe pứ + 3nAl

=> 0,1.(2x + x) = 2.0,015 + 3.0,03

=> x = 0,4M

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn