Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch X có chứa AgNO<sub>3</sub> và Cu(NO<sub>3</sub>)<

Dung dịch X có chứa AgNO<sub>3</sub> và Cu(NO<sub>3</sub>)<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch X có chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ. Thêm một lượng hỗn hợp gồm 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe vào 100ml dung dịch X cho tới khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y gồm 3 kim loại. Cho Y vào HCl dư thu được 0,07 gam khí. Nồng độ mol của hai muối trong dung dịch X là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Nhận xét hỗn hợp chứa 3 kim loại => Fe, Cu, Ag; lượng Fe dư là : 0,035 (mol)

số mol Fe tham gia phản ứng với muối là : 0,015 (mol);

gọi số mol AgNO3 và Cu(NO3)là x;

ta có số mol e cho là: 0,03.3 + 0,013.2 = 3x => x =0,04  => CM = 0,4

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn