Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch X gồm 0,25 mol Ba<sup>2+</sup>; 1,3 mol Na<sup>+</

Dung dịch X gồm 0,25 mol Ba<sup>2+</sup>; 1,3 mol Na<sup>+</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch X gồm 0,25 mol Ba2+; 1,3 mol Na+; a mol OH và b mol Cl. Cho 400 ml dung dịch Y (gồm H2SO4 0,25M; HCl 0,25M và ZnSO4 1M) vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được kết tủa G. Nung toàn bộ G đến khối lượng không đổi thu được 69,59 gam chất rắn H. Giá trị của b là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Xét X : bảo toàn điện tích : 0,25.2 + 1,3 = a + b = 1,8 mol

Xét Y : nSO4 = 0,5 mol ; nH+ = 0,3 mol ; nZn2+ = 0,4 mol

Khi cho X + Y => nBaSO4 = nBa2+ = 0,25 mol

Sau khi nung thu được H

=> mH = mBaSO4 + mZnO

=> nZnO =  nZn(OH)2 = 0,14 mol < nZn2+

+/ TH1: tạo kết tủa ; kết tủa không tan:

          => OH- hết

          => a = nH+ + 2nZn(OH)2 = 0,58 mol

          => b = 1,22 mol

      ( ngay từ đây có thể chọn đáp án D )

+/ TH2 : kết tủa tan 1 phần

          => a = nH+ + 4nZn2+ - 2nZn(OH)2 = 1,62 mol

          => b = 0,18 mol

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn