Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4 Dùng kim loại

Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4 Dùng kim loại

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây có thể làm sạch dung dịch ZnSO4?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lựa chọn kim loại để làm sạch dung dịch: kim loại phản ứng hết với dung dịch tạp chất và trong dung dịch sau phản ứng chỉ còn lại dung dịch cần làm sạch.

Giải chi tiết:

Lựa chọn kim loại Zn để làm sạch dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất CuSO4

PTHH: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Sau phản ứng lọc kim loại thu được dung dịch ZnSO4 sạch.

Đáp án D

Ý kiến của bạn