Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dùng định nghĩa để tìm khoảng tăng giảm của hàm số:

Dùng định nghĩa để tìm khoảng tăng giảm của hàm số:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dùng định nghĩa để tìm khoảng tăng giảm của hàm số:

f(x)=-x^{2}+4x-1


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

MXD: D = R

 

 ta có :

+) Vì 

=> 

Do đó hàm số giảm trên 

+) Vì 

Do đó hàm số tăng trên 

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn