Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dùng định nghĩa để xác định khoảng tăng giảm của hàm số sau:

Dùng định nghĩa để xác định khoảng tăng giảm của hàm số sau:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dùng định nghĩa để xác định khoảng tăng giảm của hàm số sau:

f(x)=sqrt{x^{2}+3}


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Miền xác định D = R

Ta xét : 

=> Hàm giảm trên 

=> Hàm tăng trên 

=>Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn