Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dùng định nghĩa tìm khoảng tăng giảm của hàm số:

Dùng định nghĩa tìm khoảng tăng giảm của hàm số:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dùng định nghĩa tìm khoảng tăng giảm của hàm số:

f(x)=frac{2x+1}{x+1}


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Miền xác định của hàm số: 

*

=>

Vì  và mẫu > 0

=>

=> f(x) tăng trên 

 

*

=>

Vì  và mẫu > 0

=>

=> f(x) tăng trên 

Vậy Hàm số tăng trên mối khoảng xác định của nó

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn