Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dùng hạt proton có động năng 1,6MeV bắn vào hạt nhân liti 

Dùng hạt proton có động năng 1,6MeV bắn vào hạt nhân liti 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dùng hạt proton có động năng 1,6MeV bắn vào hạt nhân liti  đứng yên. Giả sử sau phản ứng thu được hai hạt nhân giống nhau có cùng động năng và không kèm theo tia γ . Biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là 17,4MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn