Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị

Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

    Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch ta phải


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn