Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dũng khí chỉ sức mạnh tinh thần trên hẳn mức bình thườn

Dũng khí chỉ sức mạnh tinh thần trên hẳn mức bình thườn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dũng khí” chỉ sức mạnh tinh thần trên hẳn mức bình thường, dám đương đầu với mọi kẻ thù, khó khăn.

Em hãy đặt câu với từ “dũng khí”


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài MRVT Dũng cảm

Giải chi tiết:

Gợi ý: Anh ấy lấy hết dũng khí đương đầu với tên cướp.

Ý kiến của bạn