Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung môi là chất có khả năng hòa tan các chất rắn vào t

Dung môi là chất có khả năng hòa tan các chất rắn vào t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung môi là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm dung môi sgk hóa 8 trang 136.

Giải chi tiết:

Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch.

Chọn B.

Ý kiến của bạn