Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dùng thuốc thử nào có thể nhận biết khí axetilen và eta

Dùng thuốc thử nào có thể nhận biết khí axetilen và eta

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dùng thuốc thử nào có thể nhận biết khí axetilen và etan?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học đặc trưng của từng khí và sử dụng  hóa chất cho hiện tượng dễ quan sát.

Giải chi tiết:

Sử dụng dung dịch Br2 để nhận biết khí axetilen và etan.

Hiện tượng: dung dịch brom nhạt màu dần tới mất màu là axetilen, không hiện tượng là etan.

PTHH: CH ≡ CH + 2Br2 (nâu đỏ) ⟶ CHBr2 – CHBr2 (không màu).

Chọn A.

Ý kiến của bạn