Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dùng thuốc thử nào để phân biệt propilen và propin Dung

Dùng thuốc thử nào để phân biệt propilen và propin Dung

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dùng thuốc thử nào để phân biệt propilen và propin?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học đặc trưng của từng khí và sử dụng  hóa chất cho hiện tượng dễ quan sát.

Giải chi tiết:

Sử dụng dung dịch AgNO3/NH3 để phân biệt propilen và propin.

Hiện tượng: xuất hiện kết tủa vàng là propin, không hiện tượng là propilen.

PTHH: CH ≡ C – CH3 + AgNO3 + NH3  ⟶ AgC ≡ C – CH3 (màu vàng) + NH4NO3.

Chọn D.

Ý kiến của bạn