Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đứng trên mặt đất trường hợp nào sau đây ta thấy có nhậ

Đứng trên mặt đất trường hợp nào sau đây ta thấy có nhậ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đứng trên mặt đất, trường hợp nào sau đây ta thấy có nhật thực:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Hiện tượng nhật thực:


- Khi Mặt Trăng nằm giữa Mặt Trời và Trái Đất thì một phần ánh sáng từ Mặt Trời chiếu đến Trái Đất sẽ bị Mặt Trăng che khuất. Khi đó trên Trái Đất sẽ xuất hiện bóng tối và bóng nửa tối. Ta nói khi đó xảy ra hiện tượng nhật thực.


- Nếu ta đứng ở chỗ bóng tối thì sẽ không nhìn thấy Mặt Trời, ta nói ở đó có hiện tượng nhật thực toàn phần. Nếu ta đứng ở chỗ bóng nửa tối thì sẽ nhìn thấy một phần Mặt Trời, ta nói ở đó có hiện tượng nhật thực một phần.

Giải chi tiết:

Đứng trên mặt đất, ta thấy có nhật thực vào ban ngày khi mặt trăng che khuất mặt trời không cho ánh sáng mặt trời chiếu đến được nơi ta đứng.

Chọn D.

Ý kiến của bạn