Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dưới đây là các bước trong các quy trình tạo giống mới:    

Dưới đây là các bước trong các quy trình tạo giống mới:    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dưới đây là các bước trong các quy trình tạo giống mới:

     I. Cho tự thụ phấn hoặc lai xa để tạo ra các giống thuần chủng.

     II. Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.

     III. Xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến.                        

     IV. Tạo dòng thuần chủng.

Quy trình nào sau đây đúng nhất trong việc tạo giống bằng phương pháp gây đột biến?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quy trình đúng nhất trong việc tạo giống bằng phương pháp gây đột biến là III → II → IV.

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn