Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dưới đây liệt kê một số hoạt động của con người trong thực t

Dưới đây liệt kê một số hoạt động của con người trong thực t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dưới đây liệt kê một số hoạt động của con người trong thực tế sản xuất:

(1) Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại đối với các hệ sinh thái nông nghiệp;

(2) Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên không tái sinh;

(3) Loại bỏ các loài tảo độc, cá dữ trong các hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá;

(4) Xây dựng các hệ sinh thái nhân tạo một cách hợp lí;

(5) Bảo vệ các loài thiên địch;

(6) tăng cường sử dụng các chất hóa học để tiêu diệt các loài sâu hại.

Trong các hoạt động trên, có bao nhiêu hoạt động giúp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các hoạt động giúp nâng cao hiểu quả sử dụng hệ sinh thái: 1,3,4,5

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn