Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dưới sự chỉ đạo của Quốc tế thứ nhất phong trào công nh

Dưới sự chỉ đạo của Quốc tế thứ nhất phong trào công nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dưới sự chỉ đạo của Quốc tế thứ nhất, phong trào công nhân có nhiều biến chuyển, ngoại trừ


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 193.

Giải chi tiết:

Dưới sự chỉ đạo của Quốc tế thứ nhất, phong trào công nhân có nhiều biến chuyển, ngoại trừ nhiều chính đảng của công nhân các nước được thành lập.

Chọn: A

Ý kiến của bạn