Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đường glucozơ có nhiều trong hoa quả chín, đặc biệt là nho c

Đường glucozơ có nhiều trong hoa quả chín, đặc biệt là nho c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đường glucozơ có nhiều trong hoa quả chín, đặc biệt là nho chín. Công thức phân tử của glucozơ là:  


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn