Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đường lactozơ là một chất gây cảm ứng hoạt động đối với oper

Đường lactozơ là một chất gây cảm ứng hoạt động đối với oper

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đường lactozơ là một chất gây cảm ứng hoạt động đối với operon Lac. Đường lactozơ đã liên kết với cấu trúc nào sau đây để làm mở vùng vận hành của operon Lac?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Khi không có đường Lactose, các protein ức chế liên kết với vùng vận hành, ngăn cản phiên mã

Khi có đường Lactose, Đường Lactose đã liên kết với protein ức chế làm cho biến đổi cấu hình không gian ba chiều của chúng khiến protein không thể liên kết với vùng vận hành

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn