Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

đường thằng (d) có vtcp là (8;-6;11)

đường thằng (d) có vtcp là (8;-6;11)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn