Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đường trung trực của AB là một cực đại giao thoa.

Đường trung trực của AB là một cực đại giao thoa.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cực tiểu khác 0

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn