Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ellen became first woman to enter graduate from and tea

Ellen became first woman to enter graduate from and tea

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ellen became first woman to enter, graduate from, and teach at the Massachusetts Institute.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Mạo từ

Giải chi tiết:

Dùng mạo từ “the” trước từ chỉ số thứ tự.

first: thứ nhất

Sửa: first => the first

Tạm dịch: Ellen trở thành người phụ nữ đầu tiên nhập học, tốt nghiệp và giảng dạy tại Viện Massachusetts.

Chọn A.

Ý kiến của bạn