Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Em hãy chỉ ra hai cặp từ trái nghĩa có trong đoạn trích

Em hãy chỉ ra hai cặp từ trái nghĩa có trong đoạn trích

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Em hãy chỉ ra hai cặp từ trái nghĩa có trong đoạn trích trên.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Từ trái nghĩa

Giải chi tiết:

tươi sáng >< thành công

Ý kiến của bạn