Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Em hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau Trong

Em hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau Trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Em hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng các định lý về quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu.

Giải chi tiết:

Trong các phát biểu ở ý A, B, và D đều đúng. Ý C sai vì: trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó thì đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn.

Chọn C.

Ý kiến của bạn