Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Em hãy đánh giá công lao của người lãnh đạo trận đánh n

Em hãy đánh giá công lao của người lãnh đạo trận đánh n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Em hãy đánh giá công lao của người lãnh đạo trận đánh này đối với dân tộc ta?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào vai trò lãnh đạo, nghệ thuật quân sự được Ngô Quyền sử dụng trong trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 và ý nghĩa của chiến thắng này để đánh giá công lao của Ngô Quyền.

Giải chi tiết:

- Nếu cao tinh thần đấu tranh bất khuất, quật cường của nhân dân ta.

- Là người chỉ huy tài năng, sử dụng nghệ thuật quân sự độc đáo, đập tan âm mưu xâm lược của quân Nam Hán.

- Chấm dứt hơn 1000 năm thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, giành lại độc lập dân tộc.

- Củng cố và xây dựng đất nước, giúp đất nước yên bình và đặt nền móng cho một quốc gia độc lập, thống nhất sau này. 

Ý kiến của bạn