Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Em hãy nêu ngắn gọn vài nét nổi bật về tác giả Lí Công

Em hãy nêu ngắn gọn vài nét nổi bật về tác giả Lí Công

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Em hãy nêu ngắn gọn vài nét nổi bật về tác giả Lí Công Uẩn và tác phẩm “Chiếu dời đô”.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ vào tác giả, tác phẩm Chiếu dời đô.

Giải chi tiết:

1. Tác giả

- Tên: Lí Công Uẩn (974 -1028) tức vua Lí Thái Tổ.

- Quê quán: quê Bắc Ninh.

- Cuộc đời:

Ông là người thông minh, nhân ái, có chí lớn, lập được nhiều chiến công. Ông là người đã sáng lập vương triều nhà Lí, lấy niên hiệu là Thuận Thiên.

2. Tác phẩm

- Giá trị nội dung:

Bài chiếu thể hiện khát vọng của nhân dân: định đô ở đồng bằng, non sông thu về một mối, đất nước vững mạnh. Triều Lí đủ sức lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước.

- Giá trị nghệ thuật:        

Bài viết lập luận chặt chẽ, có tình có lí. Yếu tố biểu cảm thuyết phục dễ đi vào lòng người.

Ý kiến của bạn