Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Em hãy nêu ngắn gọn vài nét về tác giả Nguyễn Trãi và t

Em hãy nêu ngắn gọn vài nét về tác giả Nguyễn Trãi và t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Em hãy nêu ngắn gọn vài nét về tác giả Nguyễn Trãi và thể loại Cáo.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ vào tác giả, thể loại Cáo.

Giải chi tiết:

1. Tác giả

- Tên: Nguyễn Trãi (1380-1442), hiệu là Ức Trai.

- Quê quán: Chí Linh, Hải Dương, sau dời đến làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Tây.

- Cuộc đời:

+ Ông là một nhân vật lịch sử lỗi lạc: nhà yêu nước vĩ đại, người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới.

+ Là người văn võ toàn tài hiếm có, có công lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước nhưng kết cục cuộc đời đầy thảm thương.

2. Thể loại

- Cáo là một thể loại văn bản hành chính của nhà nước quân chủ, thường được dùng cho các phát ngôn chính thức, hệ trọng của vua chúa hoặc thủ lĩnh, nhằm tổng kết một công việc, trình bày một chủ trương xã hội chính trị cho dân chúng biết.

Ý kiến của bạn