Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Em hãy nêu ngắn gọn về giá trị nội dung và nghệ thuật t

Em hãy nêu ngắn gọn về giá trị nội dung và nghệ thuật t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Em hãy nêu ngắn gọn về giá trị nội dung và nghệ thuật trong văn bản “Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của Laphong-ten”.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của Laphong-ten.

Giải chi tiết:

Nội dung : Bằng cách so sánh hình tượng con cừu và con sói trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten với những dòng viết về hai con vật ấy của nhà khoa học Buy – phông, tác giả làm nổi bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật: Tác phẩm nghệ thuật in đậm cách nhìn, cách cảm của nhà văn.

Nghệ thuật : bài nghị luận văn chương giàu sức thuyết phục. Nghị luận xen trích dẫn tác phẩm khiến bài văn vừa sinh động vừa chặt chẽ.

Ý kiến của bạn