Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Em hãy tìm và viết ra 5 từ láy có trong bài  

Em hãy tìm và viết ra 5 từ láy có trong bài  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Em hãy tìm và viết ra 5 từ láy có trong bài ? 


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Từ láy.

Giải chi tiết:

5 từ láy trong bài là:  ngào ngạt, hao hao, lác đác, lủng lẳng, li ti.

Ý kiến của bạn