Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Em hãy trình bày những quan điểm và phương pháp học tập

Em hãy trình bày những quan điểm và phương pháp học tập

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Em hãy trình bày những quan điểm và phương pháp học tập đúng đắn. Từ đó nêu tác dụng của việc học.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ vào tác phẩm Bàn về phép học.

Giải chi tiết:

Những quan điểm và phương pháp học đúng đắn:

- Mở thêm trường học.

- Mở rộng thành phần đối tượng học.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người đi học.

- Tuần tự tiến lên, học từ thấp đến cao.

- Học rộng nghĩ sâu, biết tóm lược những điều cơ bản, cốt yếu nhất.

- Học phải kết hợp với hành.

→ Quan điểm, phương pháp đúng đắn, tiến bộ.

Tác dụng của việc học chân chính:

- Đất nước có nhiều nhân tài.

- Triều đại vững mạnh.

- Quốc gia hưng thịnh.

→ Việc học chân chính có tác dụng vô cùng to lớn

Ý kiến của bạn