Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Em hiểu như thế nào về ý nghĩa của hai câu thơGió như đ

Em hiểu như thế nào về ý nghĩa của hai câu thơGió như đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Em hiểu như thế nào về ý nghĩa của hai câu thơ:
Gió như điên đạp cây cối đổ nhào
Gió đập cành sim, xé tan tàu chuối


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

phân tích

Giải chi tiết:

Hai câu thơ đã cho thấy những cây sim, cây chuối nếu như trước đó cho sim cho thương nhớ, chuối  làm mát ruột kẻ đường xa thì trước bão tố đều bị quật ngã. Cũng như trước khó khăn của cuộc đời đều bị đốn gục.

Ý kiến của bạn