Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Em hiểu thế nào về ý kiến tác giả cách tốt nhất để vượt

Em hiểu thế nào về ý kiến tác giả cách tốt nhất để vượt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Em hiểu thế nào về ý kiến tác giả: cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi là hãy đối mặt với chúng.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

phân tích

Giải chi tiết:

Câu nói có thể hiểu để vượt qua nỗi sợ hãi mỗi cá nhân cần phải dũng cảm đối mặt với những sợ hãi đó. Chỉ khi dũng cảm đối mặt thì nỗi sợ hãi mới được phá tan.

Ý kiến của bạn