Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8<

 Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8O2?

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vinyl axetat:                CH3COOCH = CH2                   : C4H6O2

Propyl axetat:              CH3COOCH2CH2CH3          : C5H10O2

Etyl axetat:                 CH3COOCH2CH3                  : C4H8O2

Phenyl axetat:              CH3COOC6H5                               : C8H8O2

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn