Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường axit th

Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường axit th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường axit thu được anđehit?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Este sau khi thủy phân tạo axit và ancol có –OH gắn vào liên kết –CH = CH2 tạo anđehit.

Giải chi tiết:

PTHH: CH3COOCH=CH2 + H2O (overset {{H^ + },{t^0}} leftrightarrows ) CH3COOH + CH3CHO.

Chọn B.

Ý kiến của bạn