Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm tạo ra

Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm tạo ra

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm tạo ra hai muối?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn