Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Este X có công thức cấu tạo thu gọn là CH3COOCH<s

Este X có công thức cấu tạo thu gọn là CH3COOCH<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Este X có công thức cấu tạo thu gọn là CH3COOCH3. Tên gọi của X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn